om vedbaalet

Om Vedbaalet

Vedbaalet er en enkeltmandsvirksomhed med base i Kolding stiftet i september 2018, og drives af Kim Krohn.

Vedbaalet, tilbyder (outdoor) mentaltræning og neuropsykologisk coaching og bushcraftkurser (kurser i vildmarksfærdigheder) i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Derudover tilbydes der et 12-ugers naturbaseret forløb for udsatte mænd i kommunalt regi.

Mentaltræning og neuropsykologisk coaching er til dem, der ønsker et bedre liv, at være en bedre udgave af sig selv og/eller har personlige/karrieremæssige eller sportslige mål/ambitioner.

Kurserne i vildmarksfærdigheder henvender sig til alle med interesse i naturen, friluftsliv, vildmarksliv, det simple liv samt ønsket om at nyde det afslappende og afstressende fællesskab omkring bålet.

Naturforløbet “MAND dig op ved bålet” er for udsatte mænd uden arbejde i kommunalt regi, som ønsker at vende tilbage i job samt at blive en bedre udgave af sig selv og få et positivt og meningsfyldt liv.

Vedbaalet dyrker selv mentaltræning, naturen, bushcraft og det afslappende, afstressende fællesskab omkring bålet, væk fra byens larm og stress.

Mission

Vedbaalet tilbyder professionel og effektfuld coaching og outdoor coaching til dig, der går med et oprigtigt ønske om forandring af noget i livet til netop det, du ønsker.

Vedbaalet tilbyder superviserede og selvrealiserende bushcraftkurser og et naturbaseret forløb for sårbare borgere.

Vedbaalet anvender naturen centralt og aktivt i ydelserne og bidrager derigennem til værdiskabelse, personlig udvikling, stresshåndtering og stressforebyggelse.

Vedbaalet bidrager positivt til at øge den mentale sundhedstilstand i befolkningen.

Vision

At skabe grundlaget for at mine kunder kan øge deres livskvalitet og udvikle deres personlige, faglige og sociale kompetencer bedst muligt.

At de herigennem kan realisere deres mål, uanset om det sker gennem coaching, bushcraft, en blanding eller gennem et naturbaseret forløb.

At mine kunder får kendskab og ejerskab over egne ressourcer og handlemuligheder.

At mine kunder altid oplever mine produkter og min service som værende af bedste kvalitet, og vil anbefale dem til andre.

At mine produkter skal skabe øget selvindsigt og refleksion samt inspirere til øget brug af naturen som medicin til hjernen.

At jeg vil være anerkendt i Danmark som en virksomhed, der øger livskvaliteten og det mentale helbred ved at bringe folk tættere på naturen.

Dette vil jeg opnå gennem en professionel og kompromisløs tilgang i alle produkterne.

At være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for medarbejdere.

At udbrede kendskabet til bushcraft og samarbejde med andre aktører på markedet. 

Kerneværdier

Passion:

Jeg brænder for det jeg tilbyder, og det jeg tilbyder dyrker jeg selv. Derfor er denne passion central i alt, hvad jeg foretager mig, og det vil du kunne mærke.

Respekt:

Jeg har stor respekt for naturen og bestræber mig altid på at bruge og efterlade naturen med mindst mulige fodaftryk. Jeg har ligeledes stor respekt for mine kunders ønsker, små som store.

Troværdighed:

Uanset om du skal coaches eller om du deltager på et bushcraftkursus eller et forløb for sårbare, er det afgørende for motivation, tillid og læring, at du oplever mig som troværdig, professionel og ærlig. Jeg har selv oplevet, hvordan professionel coaching skaber ønskede forandringer, og hvordan naturen, bålets kraft og bushcraft skaber indre ro, fordybelse og øget livskvalitet.

Relationer:

En god relation er guld værd og en forudsætning for god kemi og for at skabe de bedste betingelser for læring, motivation og personlig udvikling. Derfor betyder dét at skabe gode relationer alt for at den kvalitet, du oplever i produktet, er så høj som mulig.

Vil du høre mere