OM Coaching

Hvad er coaching?

Coaching handler om at du får hjælp til at hjælpe dig selv. Dette sker ved at jeg lytter og stiller en række kvalificerende og reflekterende spørgsmål, som åbner dit søgefelt, dine muligheder og din handlekraft. Det er min opgave som professionel coach at opstille rammerne, hjælpe og støtte dig i processen gennem spørgsmål men du ejer målet, har svarene og har ansvaret for at nå målet.

Hvad er coaching ikke?

Coaching er ikke terapi. Tidsperspektivet er vægtet anderledes -det er ikke bagudrettet men fremtids-orienteret. Det er ikke problematiserende, det borer ikke ned, det er ikke handlingsangivende og det er ikke coachen, der ejer målet. Coachen giver ingen svar, har ingen viden eller holdning og ingen ansvar for målet. En coach er ikke en terapeut, en vejleder, en konsulent, en mentor, ej heller en rådgiver.

Hvorfor coaching?

Coaching kan skabe netop den forandring, du ønsker dig i dit liv, så du kan nå dine mål både personligt og fagligt. Jeg hjælper dig med at (gen)finde dine ressourcer og mentale styrke, så du opnår klarhed og balance i livet. Jeg tager udgangspunkt i dig, din nuværende situation og primært din fremtidige ønskede tilstand. Coaching befinder sig mest i fremtidsfeltet og er løsningsorienteret, ressourceskabende og handlingspræget. Dette gør coaching til et stærkt værktøj til at opnå ønskede og varige forandringer i livet.

Er du klar til coaching?

Som coach forventer jeg at du er indstillet på og har et oprigtigt ønske om forandring. Det kan fx være en konkret problemstilling eller udfordring, såsom dårlige vaner, angst (fx fobier eller eksamensangst), stress, depression, misbrug og livskriser. Er du indstillet på forandring, er coaching et effektfuldt værktøj og metode til at realisere dine ønsker, mål og performance. Coachingforløb er derfor oftest kortere end tilsvarende forløb hos terapeuter og rådgivere.

Hvad kan du coaches på?

Du bestemmer hvad coachingen skal handle om, men typisk er det noget som optager dig i dit liv lige nu og som du har et ønske om skal ændres til det bedre. Det kunne fx være ønsket om: bedre selvværd, mere selvtillid, ro, glæde og/eller energi, et bedre parforhold, et mere positivt mindset, opstart af virksomhed, at blive bedre til eksaminer eller jobsamtaler, at reducere dit stressniveau, at blive bedre til at prioritere, organisere eller sige fra, at nå personlige mål og at blive afklaret på udfordringer eller dilemmaer. Det kan også være at du har stress, depression eller angst og har et ønske om at blive bedre til at håndtere disse udfordringer, så du kan øge din livskvalitet og indfri dit potentiale.

Ofte vil vi gennem et forløb berøre flere omdrejningspunkter og temaer, og da coaching er handlingsorienteret, vil du efter hver coachingsession blive udfordret til at få erfaring med dine nye indsigter. Herigennem opnås en konkret læring, som du kan bruge til at blive skarpere på dine mål. Jo skarpere du er på dine mål, jo mere sandsynligt er det, at du når dem.

Bestil en tid her

[contact-form-7 id="2116" title="Coachingformular"]

Vil du høre mere