OUTDOOR MENTALTRÆNING

NATUREN SOM KULISSE

Når jeg praktiserer mentaltræning i naturen forstærkes træningen og effekten på grund af dels de mange sanselige indtryk fra naturen og dels fra bålet. Forskning viser og at hjernen slapper helt automatisk mere af i naturen og ved bålet.Kulissen betyder altså utroligt meget, og den bedste kulisse er i min optik naturen. Her har du lettere og hurtigere ved at slappe af, alt er naturligt omkring dig, og der er ikke noget bystøj omkring dig, kun naturens lyde.

MENTALTRÆNING TIL ALT OG ALLE

Mentaltræning i sig selv et meget kraftfuldt værktøj, som med fordel kan benyttes af alle mennesker til håndtering af livsudfordringer, uhensigtsmæssige adfærds- tankemønstre samt forbedring af sportslige, uddannelses- og karrieremæssige præstationer. Selve mentaltræningen foregår som tidligere beskrevet ved at du helst dagligt lytter til en specifik lydfil på cirka 17 minutter, hvor du i dette tidsrum bringes i en alternativ bevidsthedstilstand så din hjerne er modtagelig overfor bestemte ord som skaber nye neurale forandringer.

bålet og mentaltræning

Når bålet tændes slapper vi alle helt automatisk af. Vi sænker paraderne, indstiller blikket på uendeligt og samles ved bålet der fungerer som en social uforpligtende ramme. Bålet har altid været essentielt i menneskets sociale udvikling og overlevelse. Bålet skaber samhørighed, og hjernen kobler helt af, og vi registrerer alle de sanselige og sociale indtryk som bålet giver os. Lyde, farver, dufte, varme, tryghed, fællesskab og nærvær.

Derfor bruger jeg bålets kraft som et centralt element, ikke kun til outdoor mentaltræning men også til alle andre aktiviteter i naturen.


Vil du høre mere